Clini Clowns anecdotes

Robbert Bos (ex-CliniClown)

De clowns komen niet

"Tesse kwam net terug uit de operatiekamer", zegt een pedagogisch medewerker tegen de CliniClowns. "Ik weet niet hoe ze er aan toe is. Kijk maar even, of ze er wel zin in heeft dat jullie komen".

De clini clowns staan in Tesse's deuropening. Ze ligt in bed, haar vader zit er naast. De clowns zien overduidelijk dat ze zich beroerd voelt. Maar ze glimlacht als ze de clowns niet.

"We gaan alleen maar even zeggen dat we vandaag niet kunnen komen", fluistert Hansje voor iedereen verstaanbaar in Bram's oor.
"Okidoki", zegt Bram.

"Beste Tesse, uhm, uh, we komen alleen maar even zeggen dat we, uh, dat we, uh, vandaag niet..."

Opeens een gil. Clown Bram, die verlegen stond te frunniken aan een knoopsgat van zijn jas, zit nu met zijn vinger in dat knoopsgat vast. Hij loopt rood aan en kijkt angstig.

Maar Hansje heeft een oplossing. Ze blaast in de lucht, en Bram's vinger waat gewoon uit het knoopsgat. Gelukkig maar. Tesse ligt te grinniken.

"Hallo Tesse, vandaag, uh, komen we alleen maar even..."

Voordat Hansje uitgesproken de zin afmaakt, denkt Bram een vlieg te zien op de neus van Tesse's vader. Hij pakt stoer zijn vliegenmepper. Maar net als hij wil toeslaan, stijgt de vlieg op, cirkelt door de kamer, landt op Hansje's neus, en vliegt de gang op. Dus hij er met zijn vliegenmepper er achter aan.

Tesse, haar vader, en Hansje horen Bram zwermen in de gang. Geduldig wachten ze af. Hansje zucht diep. Tesse lacht.

Eindelijk komt Bram weer terug. Zijn hoed zit scheef en omgedraaid, maar de vlieg heeft hij verjaagd.

Clowns Hansje en Bram kunnen weer opnieuw beginnen. Wat kwam ze ook al weer zeggen. Ze overleggen. O ja...

"Nou, uh, Tesse..."

Maar wat ze daarna ook proberen uit te leggen, het komt er niet meer van. Of ze schrikken zich wild als Tesse's vader kucht. Of ze raken helemaal van slag als Tesse per ongeluk haar zakdoek laat vallen. Of er komt een witjas binnen... Telkens moeten ze opnieuw beginnen.

Er gebeurt van alles, en Tesse geniet.
Terwijl de CliniClowns alleen maar even kwamen zeggen, dat ze vandaag niet zouden komen.